Umysł, raz rozciągnięty przez nową ideę, nigdy nie powraca do swoich poprzednich rozmiarów
O. W. Holmes

Pracownia Magia Edukacji powstała, aby współtworzyć nurt edukacji kreatywnej, radosnej i nieszablonowej. Bliska jest nam idea uczenia się przez całe życie. Z naszych doświadczeń wynika, że zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, jeśli mają stworzone ku temu odpowiednie warunki, mogą rozwijać swój potencjał i umiejętności, a co więcej – czerpać radość i satysfakcję z samodoskonalenia.


Swoją ofertę kierujemy do:

  • środowisk bezpośrednio związanych z edukacją: dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, stowarzyszeń, fundacji;
  • osób, które poszukują możliwości i pomysłów na rozwój własnego potencjału;
  • firm i instytucji zainteresowanych współpracą w obszarze szeroko pojętej edukacji.


Optymizm, pasja, profesjonalizm i zaangażowanie – to nieodłączne elementy naszej oferty.


Pracownia funkcjonuje w oparciu o trzy filary:

  • Edukację ekologiczną (związaną z rozbudzaniem świadomości ekologicznej), czyli działanie Zagrody Edukacyjnej Zielony Poligon;
  • Edukację poznawczą (związaną z procesem uczenia się), czyli działanie na licencji Akademii Edukacji EDU;
  • Edukację psychospołeczną (związaną z rozwojem kompetencji osobistych), czyli działanie Ośrodka Szkoleń i Doradztwa Autokreacja.

Skontaktuj się z nami

Pracownia Magia Edukacji

Paweł Niewęgłowski

Telefon: 881 502 658

e-mail: pracownia@magiaedukacji.pl

Agnieszka Szpunar

Telefon: 509 428 783

E-mail: pracownia@magiaedukacji.pl

 

Copyright © 2016 Magia Eduakcji Design by grow!